För individer – egen utveckling

Livscoaching

Coaching är som "omvänd Jeopardy" – coachen ställer frågor, klienten har svaren inom sig. Mycket klargörande metod för att komma underfund med vad man vill i en viss situation, eller med sitt liv. 
Coaching kan omfatta allt ifrån ett par enstaka träffar till ett par år med en träff i månaden, utifrån vad klienten själv anser sig behöva. 

Alla borde få möjlighet att ha en personlig coach någon gång i livet! 

Helmetodscoaching

Med hjälp av Helmetodens unika kraft kan vi hitta och läka ut själsliga sår vi bär på, så att vi kan läka på alla nivåer.

Det går att läka ut alla tänkbara blockeringar, såväl för hälsoproblem som ekonomiska, existentiella och relationsmässiga utmaningar.

 

Mental träning

Mental träning handlar om tre saker: 
1) Att sätta mål som överensstämmer med ens innersta vilja.
2) Att lära sig avslappning – först i kroppen, sedan i knoppen. 
3) Att integrera målen i sitt inre under den tillämpade avslappningen. 

Med hjälp av mental träning kan man nå mångfalt längre än man någonsin kunde trott, och nå mål som är så höga att man tidigare knappt vågat föreställa sig dem. 

Våga tala

För dig som vill men inte vågar (eller tror att du kan) hålla tal eller göra en föreläsning. Alla kan, med rätt "tänk" och förberedelser! 

En kortkurs kan omfatta 2-3 träffar, teori varvat med egna övningar och "hemläxor". I trygg miljö och med gott om tid för förberedelser får man prova på att hålla korta föreläsningar om ämnen man väljer själv. 

Studie- och minnesteknik

Mnemoteknik för minnet, samt konsten att göra en mindmap som får dig att minnas och koppla ihop fakta på ett enkelt sätt utifrån hjärnans eget sätt att hantera data.