Stresshantering

Hitta balansen i livet

Lär dig vad stress är och bli medveten om dina egna stressreaktioner.
Bli mer avslappnad och harmonisk, orka mer och hinn mera utan att stressa!

De utbildningar Lewa & Lära har haft (ungefär tio träffar under 20 veckor) har resulterat i minskade stressymtom med 47-74 procent!

Lewa & Lära håller även kortare informationsföredrag om stress och hur man hanterar stressen på bästa sätt.  

Utmattning – tänd eller bränd? Det är frågan...

De som "brinner" – entusiaster och eldsjälar – är de som ligger i största farozonen för att drabbas av utmattning; det vi i dagligt tal kallar utbrändhet.

Stress och utmattning är idag två av de största orsakerna till sjukskrivning och därmed påföljande 
kostnader i samhället. Men det går att avhjälpa. Och det kostar betydligt mindre att förebygga än att
åtgärda när utmattningen redan är ett faktum.

Lewa & Lära erbjuder ett unikt program för att förebygga utmattning.
Programmet utgår från de fem stegen mot utmattning, med ett förebyggande åtgärdsprogram för varje steg.

Lewa & Lära håller både seminarier och kurser i ämnet. Syftet är att skapa en individuell åtgärdsplan för varje deltagare.

Ewa Nilsson är diplomerad avslappningslärare och var medlem i SAMSAS – Svenska AvslappningsLärarFörbundet – sedan starten 1993.

Livskvalitet kan vara att bara sitta vid strandkanten med ett grässtrå i handen och bara andas...

Det kan även kallas mindfulness.