Arbets- och livsglädje

"Glädje är inget som kommer till en automatiskt - det är ett VAL man gör!"
Så säger läkaren och clownen Patch Adams. Och han har rätt!

  • Vi väljer att njuta av livet – eller att vara missnöjda
  • Vi väljer att vara optimister – eller pessimister
  • Vi väljer att tycka att det är roligt att gå till jobbet – eller att klaga över arbetsförhållandena

(Det som inte är bra kan man ju göra något åt i stället för att bara klaga över det...)

Den goda nyheten är att man faktiskt kan LÄRA SIG att bli en mer positiv människa.

Lewa & Lära erbjuder en mängd tips och tekniker för att medvetandegöra deltagarna om om hur det är idag, och – om man vill förändra något – även göra någonting åt det.

Tipsen kan användas individuellt, men självklart även i arbetsteamet. Så kanske man inte behöver anlita något arbetsglädjeombud...

Den som kan vara glad över små saker har mycket att vara glad åt!