Livscoaching

 

Coaching – vad är det?

  • Ett sätt att öpppna inre dörrar och skapa balans i livet
  • Jag hjälper dig att sätta klara, definierade mål och hitta din egen kraft att nå målen – även då de känns näst intill omöjliga att nå
  • Ett sätt att frigöra din potential för att maximera din prestation, samtidigt som du upplever livet på ett mer positivt sätt
  • En process via frågande och lyssnande – coachen har vare sig ledar- eller resultatansvar, men ansvarar däremot för själva processen
  • Coachen har frågorna – klienten har svaren, och är själv expert i sina egna livsfrågor

Coaching är ett lösningsfokuserat arbetssätt som inbegriper både den vi är och det vi gör. I coachingen fokuserar vi på styrkor och möjligheter i stället för problem och svårigheter.

En rätt genomförd coaching är en process som ska resultera i handling – en åtgärd som löser problem och samtidigt ökar självkänslan och upplevelsen av att man själv styr sitt eget liv.
Klienten styr själv vad den vill åstadkomma och jobbar mot det önskade resultatet. Coachen styr upp processen som leder till de uppsatta målen. 
En otroligt spännande "resa" som med enkla medel kan ge fantastiska resultat. 

Vad har coaching med Ewa gett dig?

– Coachningen har hjälpt mig ta av mig offerkoftan och ta tag i livet.... släppa bagaget och sikta framåt. Jag har fått en positivare syn på livet, tagit tag i mina drömmar och lärt mig lyssna på min intuition och använda den, våga ta beslut och lämna det som stressat mig bakom mig... lärt mig följa känslan av lugn.... hittat min inre kärna.
Det är lättare att hjälpa andra nu när jag hjälpt mig själv först! 
(Maggan Svensson, 37 år)

– Jag mår nu som de flesta andra människor. Ibland toppen och ibland tröttare. Men jag har lärt mig hantera det och kanske framförallt ACCEPTERA det! Och inte köra på i 100 hela tiden. Mycket tack vare dina samtal.
(Jennie L) 

 

 

2013-14 medverkade Lewa & Lära i Safari – en forskningsstudie som Landstinget Västmanland och Försäkringskassan genomförde för 100 långtidssjukskrivna med stressrelaterade symtom som utmattningssyndrom m m.

Coaching har i studien visat sig vara ett utmärkt verktyg för att hjälpa människor hitta sin energi, ta kontroll över sitt eget liv och komma igen på ett bra sätt efter sjukskrivning.

Cirka 70% av de sjukskrivna återgick i arbete eller övergick till studier efter sex månader med coaching cirka en gång i månaden. Och de mådde också mycket bättre än innan coachingen började.  

Ewa Nilsson är certifierad coach och medlem i Svenska CoachingInstitutet.