Motivation och mål

Vad är det som driver oss framåt i livet?
Vår motivation!

Motivation betyder drivkraft – drivkraft att nå sina mål.  
För att sätta bra mål är det viktigt att man har klargjort varför man vill nå målet. Det är "därför" som ger drivkraften att jobba för att nå målet.

Lewa & Lära en rad olika tekniker att nå de mål man satt upp. Att sätta målen blir plötsligt roligt, snarare än svårt, och att nå målen blir en spännande utmaning i stället för "blod svett och tårar". Man kan jobba både individuellt och i grupp. 

I de flesta företag sätter ledningen målen. Många missar att engagera personalen i målsättningsarbetet. 

När varenda anställd är delaktig i att sätta målen för sitt eget arbetsområde – där var och en är expert och troligen har massor med inneboende idéer på förbättringar och rationaliseringar – kan man få ny energi i hela organisationen, och uppnå mål man inte trott var möjliga. 

Genom olika insikter och övningar ökas motivationen hos alla medarbetare att sätta och nå högre mål. En förutsättning är att alla anställda är engagerade i målsättningen och därmed känner sig delaktiga i och ansvariga för att nå målen. Det krävs också att att ledningen i alla led är beredd att låta medarbetarna engagera sig, ta ansvar och pröva nya vägar. 

Lewa & Lära erbjuder metoder för att nå nya höjder i företaget. Erfarenheter visar att man genom dessa metoder både sätter högre mål och når större måluppfyllelse.

Företaget mår bättre, och det gör även de anställda. Man trivs bättre, känner mer arbetsglädje och får större yrkesstolthet – samtidigt som sjukfrånvaron ofta sjunker. Det blir roligt att gå till jobbet.

Både företaget och de anställda blir vinnare!

Två grodor ramlade i en kruka med mjölk. Den ena gav upp efter en stund och drunknade. Den andra fortsatte ivrigt simma. Till slut kunde den klättra upp till kanten – via smöret som kärnats av grodans idoga sprattlande!