Mental träning


Ända sedan början av 70-talet har toppidrottare insett vikten av att hålla sig i trim mentalt.

Det handlar om att lära sig att tänka rätt. Att koncentrera sina tankar på det man VILL ska hända i stället för att gå och oroa sig för det man INTE vill ska ske.

Vi har alla en otroligt stor potential men de flesta använder bara en liten del av sina resurser.

I en utbildning omfattande tio träffar får deltagarna både teori och praktisk övning i mental träning.

Under kursen gör varje deltagare en egen, personlig handlingsplan med mål satta för upp till tio år framåt.

Målet med utbildningen är att må och fungera bättre samt att orka och våga mer – såväl hemma som på jobbet.

Att stoppa huvudet i sanden är inget bra sätt att nå sina mål. Utgå från hur det är här och nu. Fundera på hur du skulle vilja ha det om ett år – eller tio. Skriv ner dina mål, och jobba med dem med hjälp av verktygen du får i en kurs i mental träning.