Manligt–kvinnligt–mänskligt!

Så mycket energi vi skulle kunna spara om vi förstod "det andra könet" bättre! Då skulle vi kanske kunna skratta åt våra olikheter, och använda dem kreativt, i stället för att bli ilskna på varandra och gräla när vi är olika...

På ett seminarium i ämnet visar jag på ett antal typiska, generella olikheter mellan män och kvinnor.

Inte för att förstärka olikheterna. Utan för att förstå varandra bättre. Och kanske få ett gott skratt på köpet....!

Med bättre kunskap om våra olikheter kan vi nå längre tillsammans. Män och kvinnor – människor.