Studie- och minnesteknik

Hade jag vetat när jag gick i skolan vad jag vet idag, då hade jag sluppit plugga så envetet som jag gjorde...

Det finns en rad olika tekniker för att dels lära in saker lättare och dels plocka fram kunskaperna då de verkligen behövs.

En kurs i studieteknik kan till exempel omfatta:

• Minnesteknik
• Anteckningsteknik – "mindmapping"
(se exempel nedan)
• Organisk studieteknik
(enligt Tony Buzans metod)
• Snabbläsning

Denna kurs borde egentligen vara en grundutbildning för alla som ska studera eller behöver läsa mycket i jobbet!

Med rätt studie- och minnesteknik ökar kreativiteten och man minns lättare vad man lär sig.