Kontakta Lewa & Lära för förslag och offert!

Lewa & Lära skräddarsyr varje enskild lösning för varje ny kund, utifrån deras specifika behov och önskemål. 

Välj bland rubrikerna till vänster, klicka på dem för att läsa mer om vad de innehåller. 

Ring eller maila Lewa & Lära. Berätta hur många ni är, vilket syfte/mål ni har med en föreläsning/utbildning, hur lång tid och ev hur många gånger ni vill att Lewa & Lära ska medverka. 

Varje uppdrag är unikt, och vi offererar pris utifrån omfattning, antal deltagare och andra inverkande faktorer. 

Läs mer om varje ämne genom att klicka på rubrikerna! 

Stresshantering

Stress är ett stort och växande problem inom många arbetsplatser idag. Att förebygga stress är att förvalta både människor och ekonomi på ett sätt som gynnar alla.  

En gnällfri värld®

När en negativ klagospiral får fäste på en arbetsplats sprider sig vantrivseln. Klagandet, kritiserandet och skvallret kan till slut i värsta fall betecknas som en arbetsmiljöfråga – ljudföroreningar i form av gnäll.
En gnällfri värld® är en positiv utmaning som medvetandegör det tidigare omedvetna gnället – så att man därmed kan göra något åt det. 21 gnällfria dagar – hur svårt kan det vara?! 

Arbets- och livsglädje

Lewa & Lära erbjuder en mängd tips och tekniker för att medvetandegöra deltagarna om om hur arbets- och livsglädjen ser ut idag, och vad man kan förbättra. Om man vill. 

Motivation och mål

I de flesta företag sätter ledningen målen. När varenda anställd är delaktig i målsättningsarbetet inom sitt eget arbetsområde ökar motivationen eftersom medarbetarna får större möjlighet att påverka sin egen arbetssituation.
Alla vinner på det, såväl arbetsglädjemässigt som ekonomiskt. 

Skratta för livet

Skratt är en seriös resurs med mycket forskning bakom. I en mix av teori om forskningen och skrattyoga i praktiken lotsas deltagarna till nya insikter och frigör kreativa resurser och inkapslad glädje. En underbar känsla! 

Attityder

När vi blir medvetna om vilka attityder vi har kan vi också börja jobba med att förändra dem som inte leder oss framåt, mot våra mål. 

Kreativt tänkande

Lär dig tänka i nya banor – och nå nya oanade höjder!
Genom olika kreativa övningar kan vi lära oss att se möjligheter i stället för hinder, och att använda möjligheterna till att leda oss framåt. Kreagrupper och spånskivor kan kreera nya lösningar på kända problem, och optimera resultatet. 

Kroppsspråket

Kroppsspråket säger ofta mer än tusen ord. Under ett seminarium får du bland annat lära dig olika tolkningar av kroppsspråket, samt hur man kan använda det för att påverka sig själv att må och fungera bättre. 

Manligt – kvinnligt – mänskligt

Med bättre kunskap om våra olikheter – och likheter – kan vi nå längre tillsammans. Män och kvinnor. Vi människor.